Projektowanie opon i optymalizacja produkcji


Zakład Naukowo-Badawczy wykonuje:


PONADTO OFERUJEMY:

Badania laboratoryjne(gumy):


Doradztwo techniczne

Dla zakładów produkujących lub podejmujących produkcję artykułów gumowych oraz dla zakładów zajmujących się naprawami i bieżnikowaniem opon - w zakresie konstruowania oprzyrządowania, technologii przetwórstwa gumy, badań mieszanek i wyrobów gumowych oraz doradztwo w zakresie metod utylizacji zużytych opon i wyrobów gumowych.


Usługi informacyjne

Przeglądy literatury polskiej i zagranicznej dotyczące: technologii przetwórstwa gumy, metod badań wyrobów gumowych i opon, metod bieżnikowania, metod utylizacji zużytych opon i wyrobów gumowych.


Usługi normalizacyjne

Opracowanie norm zakładowych lub warunków technicznych dotyczących mieszanek oraz wyrobów gumowych.