Homologacja, badania oraz eksperytyzyLaboratorium Ogumienia działające w strukturze Ośrodka posiada od 1 kwietnia 1996 roku status laboratorium akredytowanego.

Laboratorium Ogumienia prowadzi badania opon na potrzeby homologacji wg regulaminów ONZ, badania opon wg norm krajowych i międzynarodowych oraz badania opon zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Ponadto Laboratorium wykonuje ekspertyzy opon na potrzeby organów procesowych lub zleconych przez inne podmioty.

Badania prowadzone są w warunkach stacjonarnych na maszynach bieżnych.

Laboratorium Ogumienia posiada akredytację PCA o numerze AB 052

Badania wykonywana w ramach posiadanej akredytacji określa dokument Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 052


Zakres akredytacji:

Pobierz zakres akredytacji AB 052

PRZYKŁADY EKSPERTYZ SADOWYCH I OPINII:

Przyczyny uszkodzeń opon do:

Zachowanie pojazdów podczas wypadków

Jakość i trwałość wyrobów gumowych i gumowo-metalowych

Ocena kosztów realizacji inwestycji w przemyśle:

Emisja substancji szkodliwych do środowiska wytwarzanych w procesach technologicznych:

1. Prokuratura Rejonowa Prokuratura Rejonowa ul. Matejki 155-100 TRZEBNICA Badanie wspólnie z Instytutem Ekspertyz Sądowych hamowania na zbożu (eksperyment procesowy)
2. Sąd Rejonowy II Wydział Karny Sąd Rejonowy II Wydział Karny ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól Zadaniem biegłego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowej Soli, z dnia 7 lutego 2005 roku, było opracowanie opinii „na okoliczność ustalenia czy sprzedane przez pozwanego Andrzeja Polita powodowi Waldemarowi Siwcowi opony firmy Dayton 195/60/R15 są wadliwe oraz czy montaż opon na felgi nie został wykonany prawidłowo, a jeżeli tak, czy spowodowało to uszkodzenie felg. Opinię należy sporządzić w oparciu o wykonanie prób badawczych opon (znajdujących się w posiadaniu pozwanego Andrzeja Polita, którego należy wezwać do ich wydania) i felg (znajdujących się w posiadaniu powoda Waldemara Siwca, którego również należy wezwać do ich wydania)”.
3. Prokuratura Rejonowa – Warszawa Praga Północ Prokuratura Rejonowa – Warszawa Praga Północ ul, Jagielońska 5;03-721 Warszawa Ocena mechanizmu uszkodzenia zabezpieczonej opony prawej z pojazdu marki Renault Magnum o nr WPR 33320, a mianowicie czy uszkodzenie powstało przed wypadkiem czy na skutek wypadku i czy uszkodzenie miało wpływ na zaistniałe zdarzenie,
4. Instytut Ekspertyz Sądowych Oddział w Poznaniu Instytut Ekspertyz Sądowych Oddział w Poznaniu Współpraca
5. Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów Ustalenia przyczyn uszkodzenia kół lub ogumienia przyczepy wyprodukowanej przez KH-KIPPER Sp. z o.o. w Kajetanowie, nadto o ustalenia, która strona odpowiada za powstanie takich uszkodzeń oraz ustalenia wartości nowych kół i ogumienia.
6. Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno Czy opona w samochodzie Mercedes nr rej. RJS 09F5 została przez oskarżonego naprawiona w sposób prawidłowy, tj .czy dobrano właściwy zestaw naprawczy w porównaniu do zaistniałego uszkodzenia oraz czy właściwie zabezpieczono obrzeże wkładu aramidowego na styku z powierzchnią wewnętrzną opony, Czy istniało drugie niezwulkanizowane uszkodzenie na krawędzi „pola naprawy”, o którym wspomina inż. Z. Jabłecki, Czy wystrzał opony w dniu 26.08.2011 r. wynikał z wadliwej naprawy, Odpowiedzi na pytania obrońcy zawarte w piśmie z dnia 1.10.2013 r.
7. Sąd Rejonowy w Łodzi XII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Łodzi XII Wydział Gospodarczy ul. Al. Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ Zadaniem opiniujących zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XII Wydział Gospodarczy z dnia 4 listopada 2011 r. było opracowanie opinii na okoliczność „wartości karkasów (opon do bieżnikowania) opisanych w załącznikach do pozwu na kartach 10-35 (dowody WZ, faktury), zbiorczo opisanych w piśmie pełnomocnika powodów karta 318, z uwzględnieniem ich charakterystyki (marka, rozmiar), według cen na rynku od kwietnia do września 2006 r., ewentualnie z określeniem wartości minimalnej i maksymalnej i wskazaniem, od czego zależy ustalenie wymienionej wartości.”
8. Sad Okręgowy XVIII Wydział Karny Sad Okręgowy XVIII Wydział Karny ul. Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 ŁÓDŹ Zadaniem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” w Poznaniu było wydanie pisemnej opinii, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi, XVIII Wydział Karny z dnia 22 kwietnia 2014 roku w celu ustalenia, jaki był mechanizm uszkodzenia opony przedniego lewego koła w ciągniku siodłowym Renault Magnum i kiedy nastąpiło to uszkodzenie tj. przed zderzeniem się ciągnika siodłowego Renault Magnum z autobusem Volkswagen, czy też w trakcie zderzenia, albo po zderzeniu.
9. Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a 00-454 Warszawa Prawdopodobnie sprawa z przed roku 2005 – postaramy się odnaleźć pismo
10. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz „Czy ząbkowanie opon jest zjawiskiem prawidłowym, a jeżeli nie to jak rozumieć stwierdzenie, że konstrukcja opon sprzyja ząbkowaniu, a także należy odnieść się do twierdzenia z pisma pełnomocnika powoda z dnia 27.08.2014 r. gdzie powód podnosi, iż kwestionuje, że przyspieszał ze skręconymi kołami i pokonywał gwałtownie zakręty.”
11. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz Uszkodzenie dętki w motorowerze - przyczyny
12. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk Problemu wynikającego z granicznych wartości parametry opony decydującego o występowaniu drgań w czasie eksploatacji, cyt. „W czasie pomiarów w oponie „d” (wg oznaczenia kredowego) stwierdzono wyraźnie większą wartość (w odniesieniu do trzech pozostałych opon) wartości, wahania siły promieniowej w zakresie pierwszej harmonicznej. Zmierzona wartość 11 kg nie przekracza kryterium przyjęte przez „HUNTERA”, trudno przewidzieć, jaki może mieć wpływ na zachowanie na pojeździe (nie można wykluczyć wystąpienia drgań)”
13. Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy ul. Francuska 70a, 40-028 Katowice Sprawa wyważania kół opon ciężarowych
14. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku V Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku V Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk Czy są wadliwe opony, które zamontowano w wydanym powodowi pojeździe marki BMW 535dxDrive GT Czy wadliwość opon spowodować winna obniżenie ceny samochodu a jeżeli tak – kosztu usunięcia wady Czy wystąpienie w pojeździe marki BMW jak wyżej- nierównomiernego obwodowego zużycia bieżnika oraz obwodowegozużycia barków opon uzależnione jest od przebiegu km pojazdu, czy też od techniki jazdy kierowcy oraz jakości i rodzaju powierzchni po której pojazd się porusza. Czy można stwierdzić, że opony zamontowane w ww. pojeźzie miały wady produkcyjne, fabryczne lub materiałowe, Czy stwierdzone wady opon mogły nie ujawnić się w czasie sprzedaży przez pozwanego pojazdu BMW