Publikacje


Wybrane Publikacje pracowników OBR PO Stomil w latach 2000 – 20015

 1. S. Kowalak, M. Wróbel, N. Gołębniak, A. Jankowska, B. Turkot, „Zeolite matrices for pigments”, Studies in Surface Science and Catalysis, 1999, 125, 753;
 2. S. Kowalak, A. Jankowska, N. Pietrzak, M. Stróżyk, “Application of the molecular sieves as matrices for the pigments”, Studies in Surface Science and Catalysis, 2001, 135, 363;
 3. J. Dutkowska, N. Pietrzak, S. Kowalak, „Próby zastosowania matryc zeolitowych do reakcji Bircha”, IX Forum Zeolitowe, Wysowa-Zdrój 2002, Wydawnictwo IKiFP PAN Kraków 2002, 67;
 4. N. Pietrzak, S. Kowalak „Enkapsulacja w sitach molekularnych” przygotowana do wysłania do Wiadomości Chemicznych.
 5. S. Kowalak, N. Pietrzak, A. Jankowska, J. Dutkowska, ‘Application of zeolites as matrices for pigments’, Ed. P. Misaelides, Zeolite ’02, 6th Int. Conf. Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki, Greece, June 37, 2002.
 6. N. Pietrzak, A, Jankowska, S. Kowalak, „Zeolitowe układy supramolekularne do otrzymywania pigmentów” Chemia supramolekularna: Kompleksy typu gość-gospodarz, Wydawnictwo Betagraf P.U.H., Poznań 2003.
 7. M. Oczkowski, B. Jurkowski, N. Pietrzak, Wstępna technologia wytwarzania gum z modyfikowanym montmorylonitem, Komisja Budowy Maszyn PAN – Oddział w Poznaniu, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 25 nr 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2005r.
 8. Marian Dudziak, Andrzej Lewandowski, Jerzy Warszczyński; wygłosił Andrzej Lewandowski IX Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakośc Życia"; Wilno 23 -25 czerwca 2005 roku; referaty: Jerzy Warszczyński
  ”Safety criteria quantification in various road traffic conditions”;
 9. Marian Dudziak, Jerzy Warszczyński, Andrzej Lewandowski; wygłosił Jerzy Warszczyński;"Loss of safety characteristics during an explosive decompression of a motor vehicale tire"; IX Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakośc Życia"; Wilno 23 -25 czerwca 2005 roku; referaty: Jerzy Warszczyński
 10. International Conference on Polymeric Materials in Automotive Bratislava, Slovak Republic, 10–12 May, 2005 ; Borysław Piotrowski, Jerzy Warszczyński
 11. Jerzy Warszczyński „Wpływ opon na bezpieczeństwo na drodze” Przegląd Oponiarski Nr 4/5 (23/24) lipiec-październik 2003 str. 5, 8-9.
 12. Wiesław Pieniążek, Jerzy Warszczyński „Kierowalność ważna rzecz” Przegląd Oponiarski Nr 6 (25) Listopad-grudzień 2003 str.5-7.
 13. Jerzy Warszczyński: „Przyjęliśmy standardy”, Przegląd Oponiarski nr 1 (26), styczeń – luty 2004 str. 5-6.
 14. Jerzy Warszczyński „Nie kombinować z felgami i oponami” Przegląd Oponiarski Nr 2 (27) Marzec-kwiecień 2004 str.7-10.
 15. Borysław Piotrowski Robert M. Wolniewicz, Jerzy Warszczyński, „Analiza procesu hamowania samochodu na pochyłej jezdni w warunkach zimowych” II międzynarodowa Konferencja n.t.: MODELOWANIE I SYMULACJA ZJAWISK TARCIOWYCH W UKŁADACH FIZYCZNYCH I STRUKTURACH TECHNICZNYCH ”TARCIE 2004”, Warszawa, 31 maja 2004,
 16. Jerzy Warszczyński „Ciśnienie rzecz niebagatelna” Przegląd Oponiarski Nr 3 (28) Maj – Czerwiec 2004 str. 7-10.
 17. Jerzy Warszczyński, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Kędziora, „Od uszkodzenia mechanicznego po eksplozję dekompresyjną” Przegląd Oponiarski Nr 4 (29) Lipiec-sierpień 2004 str.7-10.
 18. Jerzy Warszczyński, Krzysztof Kędziora (współautor): „Bieżnik też można zgubić”, Przegląd Oponiarski nr 5 (30), wrzesień – październik 2004 str 7-10.
 19. Marian Dudziak, Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski, Jerzy Warszczyński, „Szorstkość suchej nawierzchni bitumicznej a efektywność hamowania samochodu osobowego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa” IX Konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych Zakopane – Kościelisko , 7 – 9 października 2004 r. – Zbiór referatów str. 259-267
 20. Jerzy Warszczyński, Marian Dudziak, Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski „Droga, ogumienie a efektywność hamowania (Cz. I)” Przegląd Oponiarski Nr 1 (32) Styczeń-luty 2005 str.7-9, 31.
 21. Jerzy Warszczyński „Z badań nad łańcuchami śniegowymi, poprawiają właściwości trakcyjne”, Przegląd Oponiarski nr 1 (32), styczeń – luty 2005, str. 15
 22. Jerzy Warszczyński, Marian Dudziak, Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski „Droga , ogumienie a efektywność hamowania (Cz. II)” Przegląd Oponiarski Nr 2 (33) Marzec-Kwiecień 2005 str. 8-11.
 23. Jerzy Warszczyński, „Nowe regulacje prawne Zasady Przechowywania ogumienia” Przegląd Oponiarski Nr 2 (33) Marzec-Kwiecień 2005 str. 20
 24. Krzysztof Moskalewski, Jerzy Warszczyński, Konrad Waluś, Robert Wolniewicz „Badanie wypadkowego zniszczenia opony” (w recenzji). Zeszyty Politechniki Poznańskiej. Poznań styczeń 2005 w recenzji
 25. Wiesław Pieniążek, Borys Piotrowski, Jerzy Warszczyński „Research of Influence of Type of Tires to Stability and Steerability of Automobile”, International Conference on Polymeric Materials in Automotive Bratislava, Slovak Republic, 10–12 May, 2005
 26. Jerzy Warszczyński Robert Wolniewicz “Mając wiedzę nie popełniasz błędów” Przegląd Oponiarski Nr 4 (35) Lipiec- sierpień 2005 str. 7-8.
 27. Jerzy Warszczyński “Zimówki I letnie na testach” Przegląd Oponiarski Nr 5 (36) Wrzesień - październik 2005 str. 7-8.
 28. Jerzy Warszczyński “Zasady badania opon w laboratoriach” Przegląd Oponiarski Nr 6 (37) Listopad –grudziń 2005 str. 7-9.
 29. Bartłomiej Dudziak, Marian Dudziak , Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski, Konrad J. Waluś, Jerzy Warszczyński „Doświadczalne odwzorowanie procesu gwałtownej dekompresji opony na maszynie bieżnej (badania laboratoryjne), VI Konferencja Naukowa „Telematyka i Bezpieczęstwo Transportu” Politechnika Śląska Katowice 12-13.10.2006 r.
 30. Bartłomiej Dudziak, Marian Dudziak , Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski, Konrad J. Waluś, Jerzy Warszczyński, „ Wpływ gwałtownej dekompresji opony na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, VI Konferencja Naukowa „Telematyka i Bezpieczęstwo Transportu” Politechnika Śląska Katowice 12-13.10.2006 r.
 31. Bartłomiej Dudziak, Marian Dudziak Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski, Konrad J. Waluś1, Jerzy Warszczyński „Analiza porównawcza procesu gwałtownej dekompresji opony w warunkach rzeczywistych i laboratoryjnych” X KONFERENCJA PROBLEMY REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH Szczyrk 26-28 października 2006-Zbiór referatów str.301-312
 32. Jerzy Warszczyński, Marian Dudziak, Krzysztof Kędziora „ Z ciężarową nie ma żartów”, Przegląd oponiarski nr 1(38), styczeń-luty str. 8-12
 33. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Odcisk rzeźby bieżnika a ciśnienie” „Przegląd Oponiarski Nr 2 (39) marzec- kwiecień 2006 str 8-10
 34. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Zmora opon-dziury i krawężniki” „Przegląd Oponiarski Nr 3 (40) maj- czerwiec 2006 str 8-10
 35. Jerzy Warszczyński , Marek Klóska, „Certyfikacja wyrobów i usług” Przegląd Oponiarski Nr 4 (41) listopad -grudzień 2006 str. 8-10
 36. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Przyczepność - najważniejsza cecha opon (cz.I) Przegląd Oponiarski Nr 5 (42) listopad -grudzień 2006 str. 8-10
 37. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Przyczepność - najważniejsza cecha opon (cz.II) „Przegląd Oponiarski Nr 6 (43) listopad-grudzień 2006 str. 8-9
 38. Jerzy Warszczyński , Zbigniew Szwagierczak, „Czynnik ludzki (cz.I) „Przegląd Oponiarski Nr 1 (44) styczeń luty 2007 str. 8-9
 39. Jerzy Warszczyński , Zbigniew Szwagierczak „„Czynnik ludzki (cz.II) „Przegląd Oponiarski Nr 2 (45) marzec-kwiecień 2007 str. 8-9
 40. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Przyczepność - najważniejsza cecha opon (cz.II) „Przegląd Oponiarski Nr 3 (46) maj-czerwiec 2007 str. 8-9
 41. Jerzy Warszczyński , „Bieżnikowanie pod kontrolą” „Przegląd Oponiarski Nr 1 (50) styczeń luty 2008 str. 8, 9, 10
 42. Jerzy Warszczyński „Badanie opon to skomplikowany proces” Przegląd Oponiarski Nr 2 (51) marzec 2008 str. 8, 9, 10
 43. Jerzy Warszczyński, „Informuj jak eksploatować” „Przegląd Oponiarski Nr 6 (55) lipiec – sierpień 2008 str. 8, 9, 10
 44. Bartłomiej Dudziak, Marian Dudziak , Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski, Konrad J. Waluś, Jerzy Warszczyński „Doświadczalne odwzorowanie procesu gwałtownej dekompresji opony na maszynie bieżnej (badania laboratoryjne), VI Konferencja Naukowa „Telematyka i Bezpieczęstwo Transportu” Politechnika Śląska Katowice 12-13.10.2006 r.
 45. Jerzy Warszczyński, Marian Dudziak, Krzysztof Kędziora „ Z ciężarową nie ma żartów”, Przegląd oponiarski nr 1(38), styczeń-luty str. 8-12
 46. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Odcisk rzeźby bieżnika a ciśnienie” „Przegląd Oponiarski Nr 2 (39) marzec- kwiecień 2006 str 8-10
 47. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Zmora opon-dziury i krawężniki” „Przegląd Oponiarski Nr 3 (40) maj- czerwiec 2006 str 8-10
 48. Jerzy Warszczyński , Marek Klóska, „Certyfikacja wyrobów i usług” Przegląd Oponiarski Nr 4 (41) listopad -grudzień 2006 str. 8-10
 49. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Przyczepność - najważniejsza cecha opon (cz.I) Przegląd Oponiarski Nr 5 (42) listopad -grudzień 2006 str. 8-10
 50. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Przyczepność - najważniejsza cecha opon (cz.II) „Przegląd Oponiarski Nr 6 (43) listopad-grudzień 2006 str. 8-9
 51. Jerzy Warszczyński , Zbigniew Szwagierczak, „Czynnik ludzki (cz.I) „Przegląd Oponiarski Nr 1 (44) styczeń luty 2007 str. 8-9
 52. Krzysztof Moskalewski, Jerzy Warszczyński, Konrad J. Waluś, Robert M. Wolniewicz, Badanie procesu wypadkowego zniszczenia opony, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 60, 2006, s. 87-94, ISSN 1642-6606,
 53. Lewandowski A., Warszczyński J., Dudziak M., Waluś K. J., Analysis of the passenger car breaking process on an inclined road under winter conditions, p. 147-152, rozdział w monografii pod red. M. Dudziak, I. Malujda, K. J. Waluś p.t.: Machine Modeling and Simulations, Rokosowo 2012, ISBN 978-83-923315-2-0
 54. Waluś Konrad J./60%/, Warszczyński Jerzy/40%/, Wpływ cech nawierzchni drogowych na parametry ruchu pojazdu w okresie zimowym, Logistyka / Instytut Logistyki i Magazynowania. - 2014, nr 5, s. 1615-1622. - CD-ROM, ISSN: 1231-5478,
 55. Jerzy Warszczyński , Zbigniew Szwagierczak „„Czynnik ludzki (cz.II) „Przegląd Oponiarski Nr 2 (45) marzec-kwiecień 2007 str. 8-9
 56. Jerzy Warszczyński , Borysław Piotrowski, „Przyczepność - najważniejsza cecha opon (cz.II) „Przegląd Oponiarski Nr 3 (46) maj-czerwiec 2007 str. 8-9
 57. Jerzy Warszczyński , „Bieżnikowanie pod kontrolą” „Przegląd Oponiarski Nr 1 (50) styczeń luty 2008 str. 8, 9, 10
 58. Jerzy Warszczyński „Badanie opon to skomplikowany proces” Przegląd Oponiarski Nr 2 (51) marzec 2008 str. 8, 9, 10
 59. Jerzy Warszczyński, „Informuj jak eksploatować” „Przegląd Oponiarski Nr 6 (55) lipiec – sierpień 2008 str. 8, 9, 10
 60. Konrad J. Waluś1Jerzy Warszczyński2Przegląd Oponiarski Porównanie cech kinematycznych ruchu pojazdu wyposażonego w opony zimowe bez oraz z łańcuchami przeciwpoślizgowymi – część pierwsza
 61. Dudziak M., Lewandowski A., Warszczyński J., Anioła M., Kędziora K, Waluś K. J., Wpływ cech nawierzchni i otoczenia na parametry ruchu pojazdu w warunkach zimowych (badania pilotażowe), materiały XX FRANCUSKO – POLSKIEGO SEMINARIUM MECHANIKI oraz VII MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI n.t.: Modelowanie I Symulacja Zjawisk Tarciowych W Układach Fizycznych Strukturach Technicznych "TARCIE 2012", s. 24-29, Warszawa 2012, ISBN 83-89703-75-0,
 62. Waluś Konrad J./70%/, Warszczyński Jerzy /30%/, Z łańcuchami i bez. Naukowe spojrzenie na jazdę autem na ośnieżonej nawierzchni (cz. 1), Przegląd Oponiarski, Wydawnictwo Górzyński i S-ka, nr 12-1/119, grudzień 2014 – styczeń 2015, s. 40-41, ISSN: 1509-2364,
 63. Waluś Konrad J./70%/, Warszczyński Jerzy /30%/, Z łańcuchami i bez. Naukowe spojrzenie na jazdę autem na ośnieżonej nawierzchni (cz. 2), Przegląd Oponiarski, Wydawnictwo Górzyński i S-ka, nr 2/120, luty 2015, s. 40-41, ISSN: 1509-2364,
 64. Waluś Konrad J./70%/, Warszczyński Jerzy /30%/, Z łańcuchami i bez. Naukowe spojrzenie na jazdę autem na ośnieżonej nawierzchni (cz. 3), Przegląd Oponiarski, Wydawnictwo Górzyński i S-ka, nr 3/121, marzec 2015, s. 28-29, ISSN: 1509-2364,
 65. Waluś Konrad J./70%/, Warszczyński Jerzy /30%/, Z łańcuchami i bez. Naukowe spojrzenie na jazdę autem na ośnieżonej nawierzchni (cz. 4), Przegląd Oponiarski, Wydawnictwo Górzyński i S-ka, nr 4/122, kwiecień 2015, s. 44-45, ISSN: 1509-2364,Książki i wydawnictwa naukowe


 1. Wieczorowski K., Tomkowiak P., Knast P., Badania zużycia ostrzy składanych frezów ślimakowych o specjalnej konstrukcji do zgrubnej obróbki kół zębatych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Vol. 12, Poznań-Szczecin 1993, s. 229-235.
 2. Ciszak O., Knast P., Wawrzynowicz S., Żurek J., Wybrane zagadnienia analizy wymiarowej części i zespołów maszyn, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 15 nr 2, Poznań 1995, s. 103-113.
 3. Knast P., Żurek J., Analiza czasów trwania operacji na zrobotyzowanym stanowisku obróbki skrawaniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Mechanika, nr 42, 1996, s. 126-199.
 4. Żurek J., Knast P., Modelowanie operacji montażu z uwzględnieniem problematyki jakości. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Mechanika, nr 42, 1996, s. 49-60.
 5. Jan Żurek, Paweł Knast, Modelowanie procesów technologicznych montażu za pomocą sieci Petriego; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998, s. 92,
 6. Żurek J., Knast P., Kriese W., „Modelowanie procesów technologicznych montażu za pomocą sieci Petriego”, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 4, 2005, s. 2-6.
 7. Knast P., Ciszak O., Żurek J., „Sposoby szacowania kosztów montażu specjalistycznych maszyn w produkcji jednostkowej”, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 1, 2005, s. 12-13.
 8. P. Knast: Napęd i sterowanie przesuwem maszyny do przecinania ogumowanego kordu, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 4/2006 str. 19-23.
 9. B. Jurkowski, H. Rydarowski, Materiały polimerowe o obniżonej palności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2012; Rozdział 8: Glinokrzemiany jako napełniacze kompozycji elastomerowych o podwyższonej stabilności termicznej i zmniejszonej palności, B. Jurkowska, N. Pietrzak, M. Oczkowski, E. Lewandowska.Konferencje


 1. International Conference on Polymeric Materials in Automotive Bratislava, Slovak Republic, 10–12 May, 2005 Borysław Piotrowski, Jerzy Warszczyński
 2. IX Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakośc Życia"; Wilno 23 -25 czerwca 2005 roku; referaty: Jerzy Warszczyński
 3. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydział Maszyn Roboczych i Transportu SEMINARIUM „Kierunki Projektowania i badania cech konstrukcyjnych elementów maszyn“ 8-9 grudnia 2005 Dymaczewo Borysław Piotrowski, Jerzy Warszczyński
 4. VI Konferencja Naukowa „Telematyka i Bezpieczęstwo Transportu” Politechnika Śląska Katowice 12-13.10.2006 r.
 5. X KONFERENCJA PROBLEMY REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH Szczyrk 26-28 października 2006Materiały konferencyjne


 1. Knast P., Żurek J., Zastosowanie sieci Petriego do modelowania procesu technologicznego montażu, w: Materiały konferencyjne „Projektowanie procesów technologicznych”, Poznań - Czerniejewo 1995, s. 63-68.
 2. Tomkowiak P., Knast P., Badania zużycia ostrzy składanych frezów do obróbki kół zębatych ze stali 40H, w: Materiały konferencyjne „Koła zębate’ 96”, Poznań 1996, s. 368-372.
 3. Knast P., Żurek J., Metodyka projektowania montażu przekładni zębatych, w: Materiały konferencyjne „Koła zębate’ 96”, Poznań 1996, s. 132-136.
 4. Knast P., Żurek J., Modelowanie zrobotyzowanego procesu montażu, w: Materiały III Konferencji Naukowo - Technicznej „Technika i technologia montażu maszyn”, Rzeszów - Jawor 1997, s. 19-28.
 5. Knast P., Żurek J., Uwagi dotyczące montażu przekładni zębatych o dużych wymiarach, w Materiały Sympozjum „Wytwarzanie wyrobów wielkogabarytowych - Konin’ 97”, s. 187-190.
 6. Knast P., Żurek J., The description of machining process generating of accessories "sheft" types in the machining robot system, w: Materiały konferencyjne „Development of metal cutting DMC 96”, Koszyce –Słowacja 1996, s. PL 38-PL 42.
 7. Wieczorowski K., Knast P., Roughness characteristic of the outer surface of a roll ground with the face of a grinding wheel, w: Materiały konferencyjne, Warna 1996, s. 25-27.
 8. Knast P., The range of modelling in case of technological process of assembly, w: Materiały konferencyjne „International conference of Phd students”, section proceeding - Engineering science I, Miskolc 11-17 August 1997, s. 258-266.
 9. Żurek J., Knast P., Internal and external factors influencing the technological process of assembly, w: Materiały konferencyjne „Technologia ‘97”, Bratislava (Slovakia) 9-10.09.1997, s. 950-953.
 10. Knast P., Żurek J., The modeling and evaluation of a robotibased assembly process, w: materia³ach sympozium: 8th International Symposium Measurement and control in Robotics, Praga 8-12 czerwca 1998, s. 183-188.
 11. Knast P., Ciszak O., „Technologia projektowania i montażu linii technologicznych”, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Technika i Technologia Montażu Maszyn – TTMM’04”, 12-15.X.2004 – Cedzyna k. Kielc, materiały konferencyjne w „Technologia i Automatyzacja Montażu”, nr 3 i 4, s. 24–27.
 12. Olszewski Z., Waluś K., Michał Drożyński, Paweł Knast „Wpływ warunków eksploatacji na proces destrukcji kompozytów”, XVIII Francusko-Polskie Seminarium Mechatroniki, Politechnika Warszawska, maj 2010, str. 87-92.Komunikaty


 1. S. Kowalak, N. Gołębniak, A. Jankowska, B. Turkot, „Application of the molecular sieves as matrices for pigments”, Barwa w przyrodzie, nauce i technice – Konferencja Naukowa, Wrocław 27-28 listopada 1998r.
 2. B. Turkot, S. Kowalak, N. Pietrzak, A. Jankowska, „Zastosowanie zeolitów jako matryc dla pigmentów”, VI Forum Zeolitowe, Kołobrzeg 5-7 maja 1999r.
 3. B. Turkot, A. Jankowska, N. Pietrzak, S. Kowalak, „Próby zastosowania zeolitów jako matryc dla pigmentów” Forum Młodych 26 maja 1999r.
 4. N. Pietrzak, S. Kowalak, „Zastosowanie materiałów o strukturze MFI jako matryc dla pigmentów”, VII Forum Zeolitowe, Kołobrzeg 1-4 października 2000r.
 5. N. Pietrzak, "Zastosowanie pochodnych styrenowych do otrzymywania pigmentów", VIII Forum Zeolitowe, Wysowa-Zdrój 23-27 września 2001r.
 6. B. Jurkowska, B. Motysia, M. Rajkiewicz, N. Pietrzak , „Some problems of dynamically vulcanized ethylene octene rubber / PP blends – Rubber crosslink efficiency, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery ‘2005, Warszawa 20-21 października 2005r.
 7. N. Pietrzak, S. Kowalak, Zastosowanie rodników styrenu i jego pochodnych do otrzymywania pigmentów na bazie sit molekularnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery ‘2005, Warszawa 20-21 października 2005r.