OgłoszeniaOGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza Spółki Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 19 Statutu Spółki, w związku z kończącą się kadencją Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Oświadczenie kandydata dotyczące wyrażenia zgody na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu
Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków organu zarzadzajacego (OB-R PO Stomil sp.zo.o.)
Informacja dla kandydatów na czlonków organu zarządzajacego (Grupa Kapitałowa PGZ)
Klauzula zgody dla kandydatów na przetwarzanie danych osobowych (OB-R PO Stomil sp.zo.o.)
Klaauzula zgody na przetwarzanie danych_osobowych (OB-R PO Stomil sp.zo.o.)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych_osobowych (PGZ S.A.)


PrzetargiAktualnie brak przetargów

Kompetencje do prowadzenia badań homologacyjnych opon