Działamy od
1957 roku!

Kim jesteśmy?


Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego “Stomil” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dawniej Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil", specjalizuje się w kompleksowych badaniach opon oraz w pracach badawczych z zakresu konstrukcji i technologii wytwarzania nietypowych opon i innych wyrobów gumowo-tkaninowych przenoszących duże obciążenia.

Ośrodek posiada kompetencje do prowadzenia badań homologacyjnych opon potwierdzone decyzjami autoryzacyjnymi Transportowego Dozoru Technicznego oraz odpowiedniego organu Europejskiej Komisji Gospodarczej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podstawą tych decyzji są kompetencje techniczne Laboratorium Ogumienia.

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego “Stomil” Sp. z o. o. współpracuje z:

  • Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie homologacji opon,
  • Producentami opon oraz zakładami bieżnikowania opon,
  • Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

Dyplomy i wyróżnienia


Nasze dyplomy


Profil działalności Ośrodka


Badania opon

badania w warunkach stacyjnych, w tym badania homologacyjne opon wg regulaminów EKG ONZ, oraz specjalistyczne badania drogowe dla oceny parametrów użytkowych opon i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na środowisko.

Badania materiałowe

badania dla optymalizacji wybranych właściwości mieszanek gumowych i poprawy właściwości użytkowych wyrobów gumowych.

Małotonażowa produkcja wyrobów gumowych

produkcja wyrobów gumowych wraz z wykonaniem próbnych serii wyrobów oraz przygotowaniem warunków technicznych ich odbioru.

Ekspertyzy i opinie

ekspertyzy i opinie dotyczące jakości użytkowej opon oraz ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Prace badawczo-rozwojowe z zakresu konstrukcji i technologii

prace badawcze dotyczące wytwarzania nietypowych wyrobów gumowych, gumowo -tkaninowyc, gumowo-metalowych oraz modernizacji istniejących.

Ośrodek jest jednostką kompetentną
w zakresie prowadzenia badań ogumienia

według regulaminów EKG ONZ nr 30, 54, 75, 106, 108 i 109,
według norm międzynarodowych i krajowych.

W ramach Struktury Ośrodka DziałaDziałamy na rynku międzynarodowym

Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom
zdobywamy uznanie Klientów na całym świecie.

Struktura właścicielskaAkcjonariusz Wartość nominalna akcji Udział % w liczbie głosów
Stomil-Poznań S.A. 1 275 000 85%
Skarb Państwa 8 000 0,53%
Akcjonariusze 217 000 14,47%
Razem: 1 500 000 100%

Składy organówRADA NADZORCZA

Przewodniczący: Krzysztof Owczarek Zastępca Przewodniczącego: Maciej Ceranek Sekretarz: Emil Kuras

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Mateusz Nowak